قابل توجه دانشجويان گرامي : دانشجويان آموزش الكترونيكي و دانشجويان سنتي كه دروس الكترونيكي انتخاب نموده اند، جهت كسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از نحوه ورود به آدرس سامانه يادگيري الكترونيكي دانشگاه مراجعه نماييد. آدرس سامانه يادگيري الكترونيكي دانشگاه پيام نور: http://Lms.pnu.ac.ir
دانشجويان آموزش الكترونيكي و دانشجويان سنتي كه دروس الكترونيكي انتخاب نموده اند، جهت كسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از نحوه ورود به آدرس سامانه يادگيري الكترونيكي دانشگاه مراجعه نماييد.
آدرس سامانه يادگيري الكترونيكي دانشگاه پيام نور:
http://Lms.pnu.ac.ir
 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما