مسئول کتابخانه


جناب آقای فیض   باقری

سمت : مسئول کتابخانه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد  ( علم اطلاعات و دانش شناسی )

داخلی : 134
خط مستقیم کتابخانه  : 35660900

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما