اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز نقده

1 دکتر محمد علی    صفرلویی 16 آقای مهران مجرد
2 آقای سعید   دیلمقانی 17 آقای  علیرضا  روحانی
3 دکتر  ناصر  اشرفی 18 خانم  لیلا  مسافر یادگاری
4 دکتر   مهدی ریماز 19 خانم صدیقه   سلمان پور
5 دکتر حسن  مهدی فر 20 خانم ایلناز  علی نژاد
6 دکتر خلیل  فایزی 21 خانم  حوریه  بایرام نژاد
7 دکتر  سیامک  فلاحی 22 خانم  معصومه  قاسمی
8 دکتر  اکبر  بختیاری 23 خانم  لیلا  اکبرزاده
9 آقای حسین  مهدی هادی 24
10 آقای هادی  جباری 25
11 آقای  حسن  امین پور 26
12 آقای وحید  کاروانی 27
13 آقای حاتم    اسدپور 28
14 آقای مظفر  شریف زاده 29
15 آقای موسی  جباری 30
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما