کارتکس نمرات رشته های دانشگاه پیام نور مرکز نقده
 (جهت دانلود برنامه ابتدا بر روی دریافت فایل راست کلیک نموده و سپس save target as.. را بزیند،‌‍)
ردیف
عنوان رشته
فایل کارتکس
1
 الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی ( چند بخشی)
2
 الهیات و معارف اسلامی- تاریخ فرهنگ ملل ( چند بخشی)
3
 تربیت بدنی و علوم ورزشی
موجود نیست
4
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری
5
 حسابداری ( تجمیع )
6
 حقوق
7
 روانشناسی ( عمومی )
موجود نیست
8
 روانشناسی ( عمومی ) - چند بخشی
موجود نیست
9
 زبان و ادبیات فارسی ( کارشناسی )
موجود نیست
10
 علوم اجتماعی ( برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه )
11
 علوم اجتماعی ( پژوهشگری علوم اجتماعی )
12
 علوم تربیتی ( مدیریت برنامه ریزی آموزشی ) - چند بخشی - سنتی
موجود نیست
13
 علوم تربیتی ( مشاوره و راهنمایی ) چند بخشی
موجود نیست
14
 مترجمی زبان انگلیسی
موجود نیست
15
 مدیریت بازرگانی ( چند بخشی )
موجود نیست
16
 مدیریت جهانگردی
17
 مدیریت دولتی ( چند بخشی )
موجود نیست
18
 مدیریت صنعتی
موجود نیست
19
 آمار
موجود نیست
20
 آمار و کاربردها
موجود نیست
21
 ریاضی ( کاربردی )
22
 زمین شناسی
23
 زیست شناسی ( علوم گیاهی )
24
 زیست شناسی ( عمومی )
25
 شیمی ( کاربردی ، محض )
26
 فیزیک ( حالت جامد )
27
 مهندسی صنایع
28
 مهندسی فناوری اطلاعات
موجود نیست
29
 مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار )
موجود نیست
30
 مهندسی کشاورزی ( مدیریت و آبادانی روستاها )
31
 مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
موجود نیست
32
 مهندسی مدیریت پروژه
موجود نیست
33
 مهندسی معماری
34
 زبان و ادبیات فارسی ( کارشناسی ارشد )
موجود نیست
35
 شیمی آلی ( کارشناسی ارشد )
موجود نیست
36
 ریاضی ( محض )
37
 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 
38
 جغرافیای انسانی روستایی
 
39
 
 
 
40
 
 
 
41
 
 
 
42
 
 
 
43
 
 
 
44
 
 
 
45
 
 
 
46
 
 
 
47
 
 
 
48
 
 
 
49
 
 
 
50
 
 
 
51
 
 
 
52
 
 
 
 
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما